Please consult with our management team and ask quotation about price, size and placement of advertisement.

(बिज्ञापन प्रकाशनका लागी दररेट बिज्ञापन प्रकाशन हुने स्थान र साइजका लागी हाम्रो ब्यबस्थापन विभागसंग सम्पर्क गर्नुहोला ।)

Phone: +977-1-4600103

Cell: 9846017000

Email:

mediakomail@gmail.com
imandaremail@gmail.com
imandarkamal@gmail.com

९६५ पटक
प्रतिकृया दिनुहोस्